Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Automatlarm

2012-11-20 (13:44)

Söderleden, Sollefteå

Automatiskt brandlarm på Gudlav Bildersollan orsakat av intryckt larmknapp.