Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Brand i byggnad

2012-11-21 (13:34)

Herrgårdsvägen, Härnösand

En anlagd brand i kläder upptäcktes och släcktes innan räddningstjänsten kom på plats. Åtgärden blev ventilering innan styrkan kunde återgå mot stationen.