Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Brand i lastbil

2012-11-12 (17:23)

Väg 331, Viksjö

Ett hjullager som skurit orsakade en brand i en lastbil.