Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Trafikolycka

2012-11-14 (15:53)

Vid bussgaraget i Docksta

En person har kört i i vajerräcket vid busstationen i Docksta.