Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Brand i byggnad

2012-11-15 (00:13)

Aspnäs, Härnösand

Larm om ett garage som brinner. Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades att byggnaden inte gick att rädda.