Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Trafikolycka

2012-11-15 (16:31)

Rv 90 svinåsen, Sollefteå

Viltolycka med älg. Drabbade personer togs om hand av ambulansen med assist av räddningstjänsten. Älgen låg död i diket.