Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2010-12-23 (00:38)
Storgatan, Härnösand
Automatiskt brandlarm från Landstingets kansli som orsakades av vattenånga från ett större vattenläckage i källaren.