Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2010-12-24 (12:55)
Järnvägsgatan, Kramfors
Trafikolycka mellan två personbilar i korsningen vid Sundströms bil med lindriga skador som följd.