Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2010-12-24 (23:55)
Näsåkersvägen, Ramsele
Rökutveckling i en villa efter det att ägaren glömt att stänga luckan till förugnen på sin panna. Räddningstjänsten åtgärder var att stänga luckan och ventilera ut röken.