Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Vattenskada i byggnad
2010-12-25 (10:46)
Vallaskolan, Sollefteå
Vattenledningar som brustit pga kylan på vinden.