Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Utsläpp farligt ämne
2010-12-27 (10:33)
E4 Docksta, Kramfors
Dieselläckage från en lastbil efter en trafikolycka med tre tunga fordon inblandade. Två av dessa fordon var dessutom lastade med farligt gods (Koldioxid och Gasol) vilket ledde till att E4 fick stängas av under större delen av dagen medans tömning av den farliga lasten utfördes innan fordonet lastat med Gasol kunde bärgas från platsen.