Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2010-11-30 (12:26)
Övergård, Sollefteå
Automatiskt brandlarm från Sollefteå veterinärstation. Larmet startade pga av vattenånga från en trasig vattenledning.