Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2010-12-01 (12:27)
Kristinagatan, Härnösand
Automatiskt brandlarm från Kristinaskolan. Bakning var orsak till larmet.