Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2010-12-16 (20:27)
Sågarvägen, Härnösand
Automatiskt brandlarm från Äland. Orsakades av att ett diesel lok lastade av material inne i byggnaden.