Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2010-12-20 (08:45)
Rv 90, Kramfors
Kollision mellan en lastbil och personbil i korsningen till bollsta sågen. En person skadades i olyckan och fördes till sjukhuset.