Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Trafikolycka

2012-11-06 (09:46)

Rv 87/331, Sollefteå

Trafikolycka där en person har kört in i ett lastbilssläp som var uppställt efter vägen.