Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Brand ute

2012-11-10 (00:50)

Bäckdalsgatan, Sollefteå

En granne ser att det brinner nära en bostad och larmar räddningstjänsten. Vid framkomst konstaterades att det var en säng som eldades. Det släcktes av samt vattenbegjöt husväggen eftersom gnistregn skulle kunna antända fasaden.