Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Automatlarm

2012-11-24 (15:23)

Hälledalsvägen, Ramvik

Automatiskt brandlarm på Hälledals vårdinrättning.