Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2010-12-05 (10:42)
Industrigatan, Kramfors
Automatiskt brandlarm från Hetvattencentralen.