Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2010-12-06 (07:32)
Remsle, Sollefteå
Kollision mellan två personbilar vid infarten till Nipanområdet. Inga fysiska skador på de två inblandade.