Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2010-12-06 (17:08)
Rv87, Långsele
Kollision mellan två personbilar i korsningen Rv87 och Centrumvägen. Inga personskador.