Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i fordon
2010-12-08 (10:49)
Kramfors skola
Brand i en minibuss intill matsalen som håller på att rivas.