Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2010-12-08 (17:30)
Backe, Strömsund
Villabrand där Junselestyrkan åker som förstärkning till Jämtlands räddningstjänst.