Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2010-12-11 (12:36)
Backgränd, Härnösand
Automatiskt brandlarm från Länsstyrelsen. Larmet startade pga glöggkokning.