Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i det fria
2010-12-12 (20:40)
Sidensvansvägen, Härnösand
Mindre brand/rökutveckling från ett dike avsett för fjärrvärmeledning.