Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brand i byggnad
2010-12-13 (14:49)
Eriksbergsgränd, Härnösand
Brand i källaren i ett flerfamiljshus. Rökdykare kunde begränsa branden till källaren och övriga huset behövde inte evakueras.

Artiklar om branden finns att läsa på allehanda.se