Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Trafikolycka
2010-12-13 (17:54)
Rv87, Sollefteå
Singelolycka där en personbil hamnat i diket på rv87 i höjd med Bäckaskog. Två personer färdades i bilen.