Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Automatiskt brandlarm
2010-12-15 (09:35)
Lasarettsgatan, Sollefteå
Automatiskt brandlarm från Sollefteå sjukhus. Troligtvis tekniskt fel men ingen orsak kunde fastställas.