Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Brand ute

2013-05-01 (21:30)

Kramfors Edlingsgatan

En brand i sopkärl cirka tre meter från husfasad.  Troligen orsakad av en engångsgrill.

Grilla är mysigt, men tänk på att glöd och aska är varmt mycket länge och kan starta en brand.