Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Brand i arbetsmaskin

2013-05-18 (13:56)

Östansjö, Junsele

Brand i en traktor på en åker. Traktorn var helt övertänd vid räddningstjänstens framkomst. Man påbörjade släckning och säkrade bradspridning till skogen intill.