Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Gräsbrand

2013-05-25 (23:19)

Åbordsön, Härnösand

Person ser från Höga Kustenbron att det brinner ute på Åbordsön. Det visar sig vara en kontrollerad eldning av rivningsrester från en stuga. Ingen hjälp behövdes från räddningstjänsten.