Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Vattenskada

2012-11-04 (08:30)

Storgatan, Härnösand

Vattenfylld källare. Fastighetens egna pumpar som skulle få ut vattnet till dagvattensystemet var ur funktion vilket gjorde att det blev översvämning i källaren. Räddningstjänsten länsade ut vattnet.