Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Sotning  

Frågor om sotning och brandskyddskontroll inom Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner är i enlighet med aktuell förbundsordning en angelägenhet för räddningstjänsförbundet Höga Kusten-Ådalen.

Sotningsfrågor handläggs av Tomas Näsman som nås på
telefonnummer 0611-870 306 eller via mail tomas.nasman@@hka.se

Direktionen är ytterst ansvarig och fastställer taxor, beslutar om frister/rutiner och  delegerar befogenheter osv.

I nedanstående text kan ni läsa om frister, taxor, kurser samt hämta ansökningsblankett
och anmälningsblankett.


Sotningsfrister i ÅdalskommunernaPDF (pdf, 199.1 kB)

Taxor (tom 2019-05-31) gällande sotning och brandskyddskontroll finner ni här.PDF (pdf, 281.7 kB)

Taxor (from 2019-06-01) gällande sotning och brandskyddskontroll finner ni här.PDF (pdf, 641.7 kB)

Riktlinjer och kursanmälan för egensotningPDF (pdf, 156.7 kB)

Ansökningsblankett  för egensotningPDF (pdf, 207.2 kB)

Kontrolljournal egensotningPDF (pdf, 45.1 kB)

Föreskrifter om sotning och brandskyddskontrollPDF (pdf, 193.5 kB)


​Sotare

I varje kommun finns en entreprenör som via avtal sköter sotning och brandskyddskontroll.

Sollefteå kommun:
Sollefteå sotningsdisktrikt, Björn Nääs, tel. 0620-130 10

Kramfors kommun:
Ådalens Brandskydd och Sotning AB, Fredrik Sjölin, tel. 0612-323 00
Kramfors sotning och ventialtionssanering AB, Anders Åström, tel. 0612-321 55

Härnösands kommun:
Härnösands sotningsdistrikt AB, Peter Häggström, tel. 0611-129 71


Arbetsordning (skyldigheter, rutiner och regler)

Som komplement till gällande avtal finns en så kallad arbetsordning.
Här finner man vad som gäller för enskilda fastighetsägare samt för de som utför
rengöring och/eller brandskyddskontroll.

Arbetsordning - SollefteåPDF (pdf, 50.8 kB)
Arbetsordning - KramforsPDF (pdf, 49.7 kB)
Arbetsordning - HärnösandPDF (pdf, 49.4 kB)