Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Systematiskt Brandskyddsarbete

Enligt 2 kapitlet 2 § i lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1/1 2004, har ägare och innehavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskydd skapas en större förståelse och medvetenhet för riskerna i verksamheten hos såväl ägare och innehavare som övriga i organisationen.  

Vad systematiskt brandskyddsarbete innebär och hur det praktiskt tillämpas i verksamheten, kan ni läsa om på flikarna här bredvid.   

För mer information angående systematiskt brandskyddsarbete är du välkommen att ringa Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen på tfn 0612-870 000.