Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Exempel och checklistor
Skriftlig redogörelse
Som en vägledning har Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen tagit fram 3 fiktiva exempel som är nedladdningsbara i Wordformat. Du hittar exemplena här.  Vi har även tagit fram generella checklistor att använda vid egenkontrollen av brandskyddet. Du hittar exemplen och checklistorna här.

Exempel låg och mellanstadieskola: Lägre nivåWord (word, 139 kB)

Exempel industri: Högre nivåWord (word, 73.5 kB)

ChecklistorWord (word, 134.5 kB)