Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Hur förbereder jag mig inför en tillsyn?
Har Räddningstjänsten ringt Er och bokat in en tillsyn ? Här kommer lite stöd för hur Ni kan förbereda Er:
Läs först igenom övriga sidor om systematiskt brandskyddsarbete på denna hemsida. Se särskilt delmomenten (punkt 1-7) under rubriken Förändrad tillsyn. Har Ni dokumentation som kan vara av intresse ta fram denna. Tänk extra på:
 
Organisation
Är rätt personal informerad om tillsynen? Brandskyddsansvarig, skyddsombud, delansvariga, anläggningsskötare automatiskt brandlarm, föreståndare brandfarlig vara. Finns organisationsschema ta gärna fram detta.

Verksamhet
Ta fram material som beskriver verksamheten. Hur får personal information/utbildning ang. brandskydd? Nyanställda? När hölls brand- och utrymningsövning senast? Sammanställ befintliga rutiner för ex. utbildning av personal, hantering av risker (rökning, hetarbeten, förvaring av brandfarligt material) samt rutiner vid brand och olycka mm.

Byggnad
Ta fram ritningar, utrymningsplan, kontrolljournaler, tillbudsrapporter.
Handlingsplan
Finns en handlingsplan för brandskyddsarbetet ta fram denna och stäm av vad som blivit genomfört.

 
Väl mött på nästa tillsyn!