Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Hur kommer jag igång med brandskyddsarbetet?
Det är viktigt att inte rusa fram utan lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter Er verksamhet, oavsett på vilken nivå brandskyddsarbetet befinner sig.  Följande steg kan därför vara ett lämpligt tillvägagångssätt:
 
1. Utse brandskyddsansvarig!
2. Tilldela resurser och befogenhet!
3. Upprätta en handlingsplan!
4. Dokumentera!
5. Kontrollera/följ upp!   
 
Som en vägledning har Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen tagit fram 3 fiktiva exempel som är nedladdningsbara i Wordformat. Du hittar exemplena här.  Vi har även tagit fram generella checklistor att använda vid egenkontrollen av brandskyddet. Du hittar checklistorna här.Word (word, 134.5 kB)  
 
Observera!
Dokumentationen är viktig som ett stöd i arbetet. Men det viktigaste är att leva efter dokumentationen och verkligen utföra egenkontrollerna samt revidera och följa upp brandskyddsarbete som det beskrivs. Först då kan det kallas ett systematiskt brandskyddsarbete.

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen hjälper dig gärna att komma igång, kontakta oss på 0612-870 000.

LÄS MER (pdf) PDF (pdf, 362.6 kB)