Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Omfattning och nivåreglering
Enligt Räddningsverkets allmänna råd styrs behovet av skriftlig dokumentation framförallt av byggnaden, verksamheten och organisationen. Utöver dessa faktorer tas även hänsyn till verksamhetens riskbild och omkringliggande risker.
Räddningstjänsten har utifrån rådet tagit fram två nivåer på systematiskt brandskyddsarbete. Nivåerna och kraven som ställs för var och en av dem skall ses som riktlinjer. Avvikelser kan förekomma i det enskilda fallet:

Högre nivå:
Gäller byggnader, anläggningar och verksamheter med en komplex riskbild och där konsekvenserna vid brand kan bli stor på människa och/eller miljö, exempelvis; sjukhus, större hotell, köpcenter, särskilt brandfarliga anläggningar, 2 kap. § 4 anläggningar m.fl.Se exempel Industri Högre nivå.Word (word, 73.5 kB)

Lägre nivå:
Gäller byggnader, anläggningar och verksamheter med lägre riskbild, exempelvis, samlingslokaler, varuhus, vårdanläggningar, skolor, förskolor, industrier, lager 
Se exempel låg och mellanstadieskola Lägre nivå.Word (word, 139 kB)   

Nivåskillnader
  
För både den högre och lägre nivån bör dokumentationen av brandskyddet omfatta en beskrivning av samtliga 7 steg i SBA-cirkeln. Skillnaderna mellan högre och lägre nivån är framförallt att det ställs högre krav på organisation, utbildning och dokumentation för den högre nivån.