Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Skriftlig redogörelse
Dags att redogöra för brandskyddet
Blanketten följer det allmänna råd som Räddningsverket gett kring brandskyddsredovisningen. Den skriftliga redogörelsen skall fyllas i på denna blankett och den skall färdig ifylld sändas till:

raddningstjansten@hka.se

Om Du inte har möjlighet att skicka med E-post
så använd den här adressen.
Räddningstjänsten Höga Kusten -Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 KRAMFORS

Blankett: Skriftlig redogörelse (word)Word (word, 223.5 kB)
Blanketten kan e-postas

Instruktion: Skriftlig redogörelse (pdf)PDF (pdf, 4.7 MB)

Allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddetPDF (pdf, 354.5 kB)