Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Utbildning

Räddningstjänsten har bl a till uppgift att sprida kunskap om olycksförebyggande- och skadebegränsande åtgärder. Som ett led i detta erbjuder vi utbildning om hur man bygger upp ett bra brandskydd kopplat till sin verksamhet.  

Vi har en slagkraftig och erfaren organisation som dagligen arbetar med att förebygga, ingripa och begränsa skadorna vid brand och andra olyckor.  Från denna organisation hämtar vi kompetenta instruktörer för våra utbildningar.  

Vissa kurser är öppna och dessa genomförs regelbundet i våra utbildningslokaler men utöver detta så skräddarsyr vi gärna kurser om ni har specifika behov/önskemål. Dessa kan genomföras antingen hos oss eller i era egna lokaler. Gå till respektive avdelning för att se planerade kursdatum.

Kontakta oss så skickar vi gärna en offert.

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har bl.a. följande kurser: