Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Allmän brandkunskap

Detta är basutbildningen inom brand. Kursen kompletteras efter eget önskemål och anpassas efter Ert behov. T ex Vård o Omsorg, skolor, industri, kontor, hotell, restaurang eller efter eget önskemål.

Kursens mål är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning skall ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig samt hur man förebygger brands uppkomst. Kursdeltagarna erhåller kunskaper i hur man agerar om brand uppstår och får praktiskt tillämpa dessa.

Innehåll:

  • Brandfysik och brandförlopp
  • Brandgaser och brandorsaker
  • Alarmering, utrymning och olycksförebyggande åtgärder
  • Släckredskap och praktiska övningar

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder i det fria med de vanligaste släckredskapen. Brand i kläder är ett övningsmoment. I anslutning till de praktiska momenten genomförs även olika demonstrationer, tex tryckkärl utsatta för brand.

Kursen justeras eller kompletteras enkelt efter Era önskemål.

Kurstid:

4 tim för max 15 personer