Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Brandskyddskontrollant

Utbildningen riktar sig till de personer som praktiskt skall genomföra Systematiskt Brandskydds Arbete på sin arbetsplats.

Efter genomförd utbildning skall Brandombudet ha god kännedom om bl a:


  • ansvarsfördelning
  • checklistor
  • kontroller
  • internutbildning
  • introduktion av nyanställda
  • m.m.

Kurstid:
Heldagsutbildning
Detta ingår: kurspärm