Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Hjärt- och lungräddning Vuxen (HLR)

Denna utbildning har alla nytta av. Inom hemmet, skolan, kommunen och företaget. Vi erbjuder en certifierad kurs hjärt och lungräddning för icke medicinsk personal. Grundläggande hjärt- och lungräddning leds av erfaren instruktör med de senaste rekommendationerna från Svenska Cardiologföreningen. Den lär dig undersöka skadade, avgöra hur de mår och vad du kan göra för dem i olika situationer. Kunskaperna prövas på speciell docka och vid godkänt resultat får eleven ett kursbevis/certifikat. Kursbeviset innehåller även en enklare sammanfattning av kursen. Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskap i tekniken för hjärt- och lungräddning för att kunna starta HLR och känna sig motiverade att göra det. Ni är välkomna till Räddningstjänsten eller så kommer vi till er om det passar bättre. Lokalen kräver dock golvutrymme, utbildningsmaterialet tar vi med oss. Denna utbildning rekommenderar Svenska Cardiologföreningen att man genomgår vartannat år.
Vi går igenom fördelarna av närhet till hjärtstartare och hur en sådan fungerar.

 
Innehåll
Medvetande och andningskontroll
Mun till mun andning
Rätt kompressionsteknik 30:2
Förfarande vid luftvägstopp
Information om hjärtstartare
Handhavande av hjärtstartare
Vilka hjälpmedel det finns till eget skydd

 
Kurstid
2.5 — 3 timmar, kurstiden kan variera beroende på deltagarantalet, max 12 deltagare/kurs.