Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Systematiskt Brandskyddsarbete SBA
Kursen riktar sig till Brandskyddsansvariga.
Information om "Lagen Om Skydd Mot Olyckor" som gäller sedan 2004-01-01. Genomgång av hur Systematiskt Brandskyddsarbete skall bedrivas på arbetsplatserna samt hur en Brandskyddsredogörelse skall göras.

Kursen omfattar 8 lektioner.

Detta ingår: Fika vid två tillfällen, lunch samt en kurspärm.