Så här arbetar vi just nu

Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet. Vår förmåga att bedriva vår operativ verksamhet är prio ett, dock öppnar vi nu upp för att bedriva övrig verksamhet men på ett smittskyddsäkert sätt. Vi arbetar för att minska potentiell spridning av coronaviruset hos våra medarbetare och inom samhället.


Vi har ändrat våra interna restriktioner kring coronahanteringen genom att återuppta vilande verksamhet såsom utbildningar, större övningar, tillsyn och servicearbeten av handbrandsläckare i medlemskommunernas verksamheter. Dock utför vi inför dessa externa verksamheter en riskbedömning kring smittriskerna för varje verksamhet och situation. Dessa riskbedömningar delas sedan med dem vi ska till eller tar emot på stationerna så att alla är medvetna om hur vi vill arbeta och hur vi förhåller oss till smittriskerna. Om det skulle visa sig att efter genomförd riskbedömning att riskerna kring en verksamhet är för höga kommer vi att avsäga oss deltagande i den verksamheten. Övrig förebyggande verksamhet som tillståndsgivning, rådgivning, information, sotning och brandskyddskontroll pågår tillsvidare som vanligt.

Vi har även justerat våra larmrutiner, t ex. vid automatiska brandlarm. Efter beslut från Region Västernorrland larmas vi inte på IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans) tills smittspridningsläget förändras. Naturligtvis uppmanar vi även alla till extra god handhygien.

Vi följer utvecklingen, deltar i regional samverkan via telekonferenser och har regelbundna möten i en gemensam stab tillsammans med räddningstjänsten Medelpad.

Senast uppdaterad: