Avgifter

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen debiterar anläggningsägaren med en engångskostnad för inkoppling av anläggningen, årlig avgift för automatlarmsanslutning och avgift för onödiga automatlarm.


Efter sex stycken onödiga automatlarm ökar avgiften för onödiga automatlarm för att ge anläggningsskötaren incitament att undersöka åtgärder för att minska antalet ej nädvändiga larm.

Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Kontakta

Brandinspektör
Isak Landberg
Tel: 0612-870 403
e-post: isak.landberg@hka.se