Anslagstavla

På denna sida hittar du Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens digitala anslagstavla. Här publiceras kungörelser, tillkännagivanden samt justerade protokoll. På sidan finns även information om hur ett beslut kan överklagas.

Kungörelser

Sammanträden förbundsdirektionen

DatumKlockslagPlats
2020-02-1413.00-16.00Kramfors brandstation
2020-03-2709.00-12.00Sollefteå brandstation
2020-05-2909.00-16.00Härnösand brandstation*
2020-10-0809.00-12.00Sollefteå brandstation
2020-12-1109.00-12.00Kramfors brandstation

*Inställt på grund av rådande situationen med corona

Justerade protokoll

Protokoll ska tillkännages senast andra dagen efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivandet finns som kortast tillgängligt under tiden då en kommunmedlem har rätt att överklaga ett beslut.

Direktionsprotokoll

Sammanträdesdatum2020-03-27
Förvaringsplats för protokolletKramfors brandstation
Nedladdningsbart protokollDirektionsprotokoll 2020-03-27PDF
Anslås2020-04-07

Tidigare protokoll

Överklaga beslut

Om du anser att förbundsdirektionen har tagit ett beslut som inte följer gällande lagstiftning, eller som förbundsdirektionen inte har rätt att besluta om, kan du överklaga detta via förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Överklagan ska ske skriftligt och innehålla vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats.

Alla kommunmedlemmar i någon av förbundets medlemskommuner Sollefteå, Härnösand eller Kramfors har rätt att överklaga ett beslut. Du är kommunmedlem om du i någon av kommunerna:

  • Är folkbokförd
  • Äger fast egendom
  • Betalar kommunalskatt

Mer information om laglighetsprövning och hur du går till väga finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Senast uppdaterad:

Kontakta

Controller
Elin Engqvist
Tel: 0612-870 420
e-post: elin.engqvist@hka.se

Räddningschef
Andreas Hoff

Tel: 0612-870 421
e-post: andreas.hoff@hka.se