Först på plats vid olycka

Hur kan du agera om du är först på plats vid en olycka

Under aktuella rubriker får du vägledning hur du kan och bör agera om du är först på plats på en olycka eller vid ett tillbud, exempelvis trafikolycka, brand, hjärtstopp eller drunkning. Vid samtliga tillfällen kan du som medmänniska göra stor skillnad. Gemensamt för alla former av olyckor är RÄDDA-VARNA-LARMA. Du skall aldrig utsätta dig själv för fara! Du måste själv bedöma vilka åtgärder som är lämpligt utifrån situationen. Enbart genom att larma 112 och berätta om situationen underlättar arbetet för räddningspersonalen som kommer till platsen. Kan du dessutom vidta andra åtgärder är det ännu bättre. Din insats kan vara skillnad mellan liv och död.

Vid akut händelse ring 112. Ladda gärna ner 112 appen i din telefon och använd den när du ska larma. Det underlättar för SOS då bland annat din position visas. Du kan också få information av SOS vid pågående händelser som du kan påverkas av.

ANVÄND ENDAST NÖDNUMRET 112 VID AKUTA SITUATIONER.

Dessvärre använder sig många felaktigt av 112. Ställ dig själv frågan, är det akut fara för liv, hälsa eller miljö, behöver jag hjälp nu direkt? Många busringer 112 varpå personer som verkligen hamnat i nöd får vänta på hjälp. Prata med dina barn och ungdomar om vikten att använda larmnumret vid rätt tillfälle.

Senast uppdaterad: