Förbundsdirektion

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens beslutande församling kallas för förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av förtroendevalda politiker från medlemskommunerna.


Förbundsdirektionen består av tolv förtroendevalda politiker från medlemskommunerna; sex stycken ordinarie ledamöter och sex stycken ersättare. Förbundsdirektionens ansvar och befogenheter regleras i förbundsordningen. Under förbundsdirektionen finns räddningschefen, verksamhetens verkställande chef.

För varje mandatperiod, vart fjärde år, beslutar förbundsdirektionen om ett handlingsprogram som är förbundets övergripande styrdokument. Det utgår både från lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och medlemskommunernas uppdrag och det ligger till grund för hela verksamheten.

För att vara valbar till förbundsdirektionen ska man vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige. Kommunerna har i och med bildandet av förbundet Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till förbundsdirektionen.

Protokollen från direktionsmötena och mötestider publiceras på förbundets digitala anslagstavla.

Förbundsdirektionens ledamöter

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Malin Svanholm (S), ordförande, Kramfors

Ingemar Jonsson (C), Sollefteå

Åsa Sjödén (S), vice ordförande, Sollefteå

Morgan Nordin (S), Sollefteå

Markus Spjuth (V), Sollefteå

Karl-Johan Rahm (V), Kramfors

Ida Stafrin (C), Kramfors

Matts Söderberg (L), Kramfors

Lennart Mohlin (S), Härnösand

Ingemar Wiklander (KD), Härnösand

Anders Gäfvert (M), Härnösand

Ingemar Ljunggren (M), Härnösand

Förbundets revisorer

Lennart Hallberg, Kramfors
Sigge Tjärnlund, Härnösand
Martin Nilsson, Sollefteå

Senast uppdaterad: