Grilla säkert

I allmänhet gäller att grillning inte ska ske i anslutning till brännbart material. Den som grillar ska ha möjlighet att släcka och ingen eldning/grillning av avfall eller liknande får förekomma. Är det varmt och torrt ute är det bra att kolla upp om det är eldningsförbud. Har kommunen eller räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud får du inte grilla överallt.

Att tänka på vid grillning:

 • Grillen ska stå stadigt, långt ifrån husvägg, plank eller annat brännbart material.
 • Ha tillgång till vatten/handbrandsläckare så att du kan släcka vid behov.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning
 • Säkerheten sköts av den som tänt grillen
 • Ha alltid telefon i närheten om du behöver larma 112

Kolgrill

 • Använd rätt typ av tändvätska, avsedd för tändning av grillkol eller briketter
 • Lämna aldrig tändvätskan i anslutning till grillen eller så att barn kan komma åt den
 • Använd aldrig tändvätska för att tända en grill som har slocknat. Detta är livsfarligt då flaskan riskerar att explodera.

Gasolgrill

 • Slangen från regulatorn till grillen ska bytas ut om det finns sprickbildningar i den
 • Kontrollera att gasolinstallationen är tät minst en gång om året
 • Ha en pulversläckare och en skyddshandske i närheten ifall en brand uppstår så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna
 • Rengör grillen från fett, eftersom fett är en brandrisk

Engångsgrill

En engångsgrill ska placeras på ett icke-brännbart underlag (betong, asfalt, sten, sand eller liknande). Exempelvis kan gräs lätt antändas av strålningsvärmen som kommer från grillen. Se till att vatten finns i närheten ifall du behöver släcka en brand som uppstår och vänta till att grillen svalnat ordentligt innan ni slänger den. Dränk den gärna i vatten. En brand kan lätt uppstå i en soptunna om grillen fortfarande är varm när den slängs.

Att grilla på balkongen

Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkong. Däremot har hyresvärdar och bostadsrättsföreningar särskilda ordningsregler som gäller grillning på balkongen. Ta reda på vad som gäller i just din förening innan du grillar på balkongen. Se framförallt till att du inte har brännbara material i närheten och att du har tillgång till en handbrandsläckare eller en hink med vatten när du tänder grillen. Kolgrillar är inte lämpade för grillning på balkong, använd istället en elgrill eller gasolgrill.

Observera att ingen typ av grillning får förekomma på inglasade balkonger, då det räknas som inomhus.

Senast uppdaterad: